YEREL ÜRÜNLER

Amaç

  • Yerel mikro işletmelere Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri ile geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi için destek sağlanmasıdır.

10.000 avrodan az 400.000 avrodan fazla olamaz.

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Kapsamında yukarıda belirtilen illerde;

  1. a) Desteklenecek Uygun Geleneksel El Sanatları aşağıda tanımlanmış ve bu rehberin ekinde belirtilmiştir. Uygun El Sanatları listesine www.tkdk.gov.tradresinden ulaşılabilir. Bu liste dışındaki el sanatları desteklenmeyecektir.Desteklenecek Uygun Yerel Tarım (gıda ve gıda olmayan) Ürünleri aşağıda tanımlanmış ve bu rehberin ekinde belirtilmiştir. İller bazında Uygun Yerel Tarım (gıda ve gıda olmayan) Ürünleri listesine www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu liste dışındaki yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri desteklenmeyecektir.