Yatırım Teşvik

Yatırım Teşvik Belgesi

Teşvik Belgesi kelime olarak isteklendirmek ve özendirmek anlamındadır. Yatırım teşvik genel olarak ekonomik ve sosyal dengeleri sağlamak ve kalkınmayı desteklemek amacıyla devlet tarafından çeşitli yöntemlerle verilen destekleri kapsamaktadır.

Yeni bir yatırım yapmak veya daha öncesinde yapılmış bir yatırım için kapasite artırımın sağlanması konusunda verilen devlet teşvikidir. Yatırım teşvik belgesi Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmektedir. Yapılacak yatırımın yeri, miktarı ve kapsamı verilecek teşvik miktarı için önem arz etmektedir.

Yatırım Teşvik belgesi uygulamasında, yatırımların, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda ön görülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. (Genel olarak 2 yıllık süre verilir. )Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırıma başlanılmış olması kaydıyla süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, yatırım teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın büyüklüğü ve yatırım süresi ile uyumlu olarak alt yapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması gibi harcamaların makul ölçülerde yapılması şarttır. Yatırım projesine ilişkin fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa-arazi almak yatırıma başlama sayılmayacaktır. Destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırıma başlamadan önce yatırım teşvik belgesi talebinde bulunulması esastır.

Yeni yatırım teşvik sistemine göre teşvik belgesi almak isteyenlerin yatırımları, dört ayrı grupta değerlendirilmeye alınmaktadır.

Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi Vergi İndirimi Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği Faiz Desteği
KDV İadesi

Teşvik Kapsamında Verilecek Destekler

Genel Destekler
KDV İstisnası İthal/Yerli Makine ve Teçhizat alımları için
Gümrük Vergisi Makine ve Teçhizat İthalatları için
Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlar İçin Destekler
Vergi İndirimi Bölgeye göre Oranlar değişmektedir.
SSK Primi Bölgeye göre Oranlar değişmektedir.
Faiz Desteği Bölgeye göre Oranlar değişmektedir.
Yatırım Yeri Tahsisi Tüm bölgelerde ve Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel yatırımlar için
KDV İstisnası İthal/Yerli Makine ve Teçhizat alımları için
Gümrük Vergisi Makine ve Teçhizat ithalatları için
KDV İadesi Sadece Stratejik Yatırımların Teşvikinde Verilir.

Teşvik Danışma

0312 434 44 00 Danışmanımızın size uluşması için tıklayınız. Bölgesel Teşvik Haritası İçin Tıklayınız. 

Mevzuat

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)