TKDK – IPARD 14. Çağrı Dönemi

 

ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI   11.05.2015 – 05.06.2015

DESTEKLENECEK TEDBİR VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında;
1- Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına
Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirinin, Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
(101-1) alt tedbiri kapsamında mevcut ve yeni işletmeler desteklenecektir.
2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması
ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (103) tedbirinden sadece
Mevcut İşletmeler, Yapım İşleri haricinde desteklenecektir.

TOPLAM: 121.000.000 AVRO

DETAY PATENT OFİSİ VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Mithatpaşa Caddesi
No:10 Kat:5 Daire:9
Kızılay / ANKARA
Tel: (0 312) 434 44 00
E-mail: info@ipardhibesi.com

 

BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim
bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların
son teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
ÖN İNCELEME TARİHLERİ
TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale
sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu ile Teknik Proje ve Metraj
cetvellerin uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır.
Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve
düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.
Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile
irtibata geçerek randevu alacaklardır.
Ön kontrol 04 – 15 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
YATIRIM SÜRELERİ
On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri maksimum
9 (dokuz) ay olarak planlanmalıdır.
Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.