SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ

  • SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

IPARD – Uygun Harcama Tutarı

  1. a) Süt İşleyen İşletmeler için en az 50.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro
  2. b) Süt Toplama Merkezleri için ise en az 25.000 avro ve en fazla 1.000.000 avrodur.

işletme;

  1. a) Süt İşleyen İşletmeler

Günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

Günlük 10 ton/gün’den daha az kurulu işleme kapasitesine sahip olan işletmeler ise, yatırım sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını ve “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”ni temin edeceğini taahhüt etmek koşuluyla başvuruda bulunabilir. Başvuru kabul edilirse söz konusu taahhüt yatırım sonunda belgelendirilmeli ve son ödeme talep paketi ile birlikte başvurunun yapıldığı İl Koordinatörlüğüne sunulmalıdır.

  1. b) Süt Toplama Merkezleri

Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalıdır