SÜT HAYVANCILIĞI

SÜT ÜRETİCİLİĞİ HİBESİ;

 • SÜT SIĞIRCILIĞI HİBE PROJESİ
 • SÜT KEÇİCİLİĞİ HİBE PROJESİ
 • SÜT KOYUNCULUĞU HİBE PROJESİ

Avrupa Birliği standartlarında bir süt inekçiliği tesisine sahip olmak ister misiniz? Üstelik yatırımınızın %65’ne kadar kısmı hibe. 3-4 yılda kendini amorti eden , yüksek kar marjı bulunan, ülke ve bölgenize katma değer sağlayan, istihdam sağlayarak   sağlıklı gıda üretimi yapmak ister misiniz? Bizlere ulaşın sizin yerinize yatırımınızın her bir aşamasını planlayalım.

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİRLİKTE FON SAĞLADIĞI KIRSAL KALKINMA SAĞLAMAK ADINA AÇILAN ÇAĞRILARDA 13. ÇAĞRI YAKINDA AÇILACAKTIR. TÜRKİYE KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNA HAZIRLANAN BU YATIRIM PROJELERİ İLE SİZDE HİBE HAKKI KAZANABİLİRSİNİZ.

SÜT İNEKÇİLİĞİ ile ilgili yapılacak yatırımla ilgili tarımsal işletme;

 1. a) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme ise,
 • En az 10, en fazla 120 süt ineği kapasitesine, veya
 • En az 50, en fazla 500 süt veren koyun kapasitesine, veya
 • En az 50, en fazla 500 süt veren keçi kapasitesine, sahip olmalıdır.

SÜT İNEKÇİLİĞİ IPARD- Uygun Harcama Tutarı

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı; En az 15.000 avro, en fazla 1.000.000 avro olmalıdır.

SÜT İNEKÇİLİĞİ IPARD – Uygun Harcamalar

Makine–ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

SÜT İNEKÇİLİĞİ IPARD – Uygun Olmayan Harcamalar

Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu harcamalar için destek talebinde bulunulamaz.

 • Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
 • İkinci el makine ve ekipman alımı,
 • Canlı hayvan satın alınması,
 • Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,
 • KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar,
 • Gümrük resmi ve ithalat vergileri,
 • İşletme giderleri,
 • Bakım ve amortisman giderleri,
 • Her türlü kira gideri,
 • Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
 • Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
 • Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
 • Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
 • Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,
 • Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personel maaşları,

10-120 Baş Süt ineği çiftliği (Süt üreten işletme)

10-120 Baş Süt ineği çiftliği (Süt üreten işletme)
Yarı Açık Ahır İnşası Süt sağım odası Padoklarla çevrili Otomatik sıyırıcılı Gübre çukuru, Bakıcı binası, Doğumhane ve reviri olan çiftlik…

Kimler Başvurabilir:
Tüzel kişiler (şirketler, kooperatifler vb.)
65 yaş altı gerçek kişiler

Uygun Harcamalar:
-Makine Ekipman (Yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.)
-İnşaat işleri (Sıfırdan kurulum ,modernizasyon ve genişletme kapsamındaki yapım işleri)
-Hizmet Alımı (mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler)

Uygun Olmayan Harcamalar:
-Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
-İkinci el makine ve ekipman alımı,
-Canlı hayvan satın alınması

Destek Miktarı:
15 000 – 1.000.000 euro’nun %50 -%65’i hibe olarak verilmektedir.
Ayrıca yatırım sırasında KDV ve Gümrük vergilerinden muafiyet vardır.

Yatırım konusu 
Sıfırdan Kurulum
Mevcut Tesislerin Modernizasyonu veya genişletilmesi
Sadece Makine veya Sadece ahır inşaatı da uygun yatırım konusudur.

PROJELEME
120 başlık ahır inşaası için başvurulur 40 hayvanla başlanır. 3-4 sene sonunda 120 hayvana ulaşılır.
50 başlık ahır inşaası için başvurulur 20 hayvanla başlanır. 3-4 sene sonunda 50 hayvana ulaşılır.
Mevcut Ahırınıza otomatik süt sağım sistemi, otomatik gübre sıyırıcılar vb. makineler alınabilir. Ek ahır veya binalar yapılabilir.

dscf0231