KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

Amaç;

Bu alt tedbirin amacı mikro ve küçük ölçekli çiftliklerin (hâlihazırda üretim yapmakta olanlar veya yeni başlayacak olanlar) genişletilmeleri, AB standartlarına ve İyi Balık Yetiştirme Uygulamalarına yükseltmeleri için destekte bulunmaktır.

IPARD-Desteklenecek Yatırımlar;

Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir.

IPARD, bir yandan tatlı sularda kültür balıkçılığı yapan çiftliklerinin modernize edilmesini, diğer yandan bu faaliyetin yetersiz olduğu bölgelerde kültür balıkçılığının yaygınlaşmasını teşvik etmektedir. Bunu yaparken çevre koruma ve etkin atık yönetimi konusundaki Topluluk standartları göz önünde bulundurulacaktır. Aynı zamanda, hâlihazırda üretimi gerçekleştirilmeyen balık türlerinin üretimine yönelik çeşitlendirmeyi hedefleyen projelere öncelik tanınacaktır.

Desteklenecek türler: alabalık, sazan, yayın, kerevit, kurbağa, su yosunu(alg) ,sudak,tatlısu levreği,turna,tilapia,Mersin balığı,yılan balığı,karayayın balığı,amerikan yayın balığı,

Ayrıca, dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik tanınacaktır.

Destekten faydalanabilmek için, projelerin, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.

Başvuru şartı olarak işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır

Yatırımın sonunda çevre koruma ve etkin atık yönetimi konusundaki Topluluk standartları karşılanmalıdır.

15.000 avrodan düşük 400.000 avrodan yüksek olamaz.