KIRSAL TURİZM

Bu tedbirin amaçları;

  • Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlanması,
  • İş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni iş olanaklarının yaratılması ve mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılmasına ve kırsal nüfusun azalmasını önlemeye katkıda bulunulması,
  • Bölgesel kırsal kalkınma dengesizliklerinin ortadan kaldırılmasına katkıda Bulunulmasıdır
  • 1.000 avrodan düşük 500.000 avrodan yüksek olamaz.
  • Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 25 oda kapasitesine sahip olmalıdır.