ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ

IPARD – Uygun Harcama Tutarı

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri;

30.000 avrodan az, 3.000.000 avrodan fazla olamaz

Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama

Kesimhane ise;

– Günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır ve 2.000 koyun/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine, ya da

– Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine, ya da

– Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4.000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı,

Et İşleme Tesisi ise;

– Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton günlük kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

Kombina ise;

– Kesimhane için başvurması durumunda, kesimhane için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

– Et işleme için başvurması durumunda et işleme için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

– Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvurması durumunda, kesimhane ve et işleme için istenen şartlara aynı anda sahip olmalıdır.

Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama

Mevcut işletme kanatlı hayvan kesimi ve/veya 852/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü Madde 2’de tanımlandığı şekilde ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon işlemlerini veya bu işlemlerin kombinasyonlarını içeren süreçlerle ilk ürünün temel olarak değiştirilerek işlenmesi ve pazarlanması üzerine faaliyet göstermelidir.

Kesimhane ise;

– Saatte en az 1.000 tavuk, en fazla 5.000 tavuk kesim kapasitesine, ya da

– Saatte en az 100 hindi, en fazla 1.000 hindi kesim kapasitesine sahip olmalı,

Et İşleme Tesisi ise;

– Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

Kombina ise;

– Kesimhane için başvurması durumunda kesimhane için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

– Et işleme için başvurması durumunda et işleme için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

– Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvurması durumunda, kesimhane ve et işleme için istenen şartlara aynı anda sahip olmalıdır.