ET HAYVANCILIĞI

 

BESİ SIĞIRCILIĞI HİBE PROJESİ

KEÇİ AĞILI HİBE PROJESİ

KOYUN AĞILI HİBE PROJESİ

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ HİBE PROJESİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ HİBE PROJESİ

 

• Kırmızı Et Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler Bu tarımsal işletmeler 30-250 baş sığır veya 100-500 baş koyun veya 100-500 baş keçi kapasitesine sahiptirler.

• Kanatlı Eti Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler Bu tarımsal işletmeler, broyler için; 5.000-50.000 broyler/dönem kapasitesine, hindi için; 1.000-8.000 hindi/dönem kapasitesine sahip işletmelerdir.

 

ET ÜRETİCİLİĞİ IPARD – Uygun Harcamalar
Makine–ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.
ET ÜRETİCİLİĞİ IPARD – Uygun Harcama Tutarı
Faydalanılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır.
Et üreten tarımsal işletmelere yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı;
a) Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler için en az 20.000 avro, en fazla 1.000.000 avro,
b) Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler için en az 15.000 avro, en fazla 500.000 avro olmalıdır.

 

30-250 Başlık Büyükbaş Besicilik (Et üreten işletmeler)

Yarı Açık veya açık ahır, Padok sistemli, Revir, Bakıcı binası, servis yollu, sundurmalı gerekli makine ekipman olan çiftlik

Kimler Başvurabilir:
Tüzel kişiler (şirketler, kooperatifler vb.)
65 yaş altı gerçek kişiler

Uygun Harcamalar:
Makine Ekipman (Yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.)
İnşaat işleri (Sıfırdan kurulum ,modernizasyon ve genişletme kapsamındaki yapım işleri)
Hizmet Alımı (mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler)

Uygun Olmayan Harcamalar:
Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
İkinci el makine ve ekipman alımı,
Canlı hayvan satın alınması

Destek Miktarı:
20.000 – 1.000.000 euro’nun %50 -%65’i hibe olarak verilmektedir.
Ayrıca yatırım sırasında KDV ve Gümrük vergilerinden muafiyet vardır.

Yatırım konusu :
Sıfırdan Kurulum
Mevcut Tesislerin Modernizasyonu veya genişletilmesi
Sadece Makine veya Sadece ahır inşaatı da uygun yatırım konusudur.

PROJELEME

250 başlık ahır inşaası için başvurulur 6 aylık periyotlarla 100′er hayvanla başlanır.12 ay beslenir 2.-3. sene 250 başa ulaşılır.
100 başlık ahır inşası için başvurulur 30 hayvanla başlanır. Gelen periyotta hayvan devamlılığı için bir 30 daha alınır.sonunda 100 sabit hayvana ulaşılır.
Mevcut Ahırınıza otomatik süt sağım sistemi, otomatik gübre sıyırıcılar vb. makineler alınabilir. Ek ahır veya binalar yapılabilir.

slider-fibroser-buyukbas-002

50-500 Baş Keçi-Koyun Çiftliği Kurulumu

Başvuru Paketi hazırlığı, iş planı, fizibilite, teknik proje ve tekliflerin TKDK’nın istediği formatta hazırlanması…

Kimler Başvurabilir:
Tüzel kişiler (şirketler, kooperatifler vb.)
65 yaş altı gerçek kişiler

Uygun Harcamalar:
Makine Ekipman (Yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.)
İnşaat işleri (Sıfırdan kurulum ,modernizasyon ve genişletme kapsamındaki yapım işleri)
Hizmet Alımı (mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler)

Uygun Olmayan Harcamalar:
Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
İkinci el makine ve ekipman alımı,
Canlı hayvan satın alınması

Destek Miktarı:
15 000 – 1.000.000 euro’nun %50 -%65’i hibe olarak verilmektedir.
Ayrıca yatırım sırasında KDV ve Gümrük vergilerinden muafiyet vardır.

Yatırım konusu :
Sıfırdan Kurulum
Mevcut Tesislerin Modernizasyonu veya genişletilmesi
Sadece Makine veya Sadece ahır inşaatı da uygun yatırım konusudur.

PROJELEME
500 başlık ahır inşaası için başvurulur 150 hayvanla başlanır. 3-4 sene sonunda 500 hayvana ulaşılır.
250 başlık ahır inşaası için başvurulur 50 hayvanla başlanır. 3-4 sene sonunda 250 hayvana ulaşılır.
Mevcut Ahırınıza otomatik süt sağım sistemi, otomatik gübre sıyırıcılar vb. makineler alınabilir. Ek ahır veya binalar yapılabilir.

85776e94c0471fa07e76b1b9dcc0b7c4-2

 

Tavuk / Hindi çiftliği projesi

İş planı ve teknik proje hazırlığı tekliflerin ve başvuru dosyasının TKDK nın istediği formatta hazırlanması

Kimler Başvurabilir:
Tüzel kişiler (şirketler, kooperatifler vb.)
65 yaş altı gerçek kişiler

Uygun Harcamalar:
Makine Ekipman (Yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.)
İnşaat işleri (Sıfırdan kurulum ,modernizasyon ve genişletme kapsamındaki yapım işleri)
Hizmet Alımı (mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler)

Uygun Olmayan Harcamalar:
Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
İkinci el makine ve ekipman alımı,
Canlı hayvan satın alınması

Destek Miktarı:
15 000 – 500.000 euro’nun %50 -%65’i hibe olarak verilmektedir.
Ayrıca yatırım sırasında KDV ve Gümrük vergilerinden muafiyet vardır.

Yatırım konusu :
Sıfırdan Kurulum
Mevcut Tesislerin Modernizasyonu veya genişletilmesi
Sadece Makine veya Sadece çiftlik inşaatı da uygun yatırım konusudur.

PROJELEME
En az 5.000, en fazla 50.000 broiler/dönem kapasitesine sahip çiftlik kurulumu destek için uygundur.
En az 1.000, en fazla 8.000 hindi/dönem kapasitesine sahip çiftlik kurulumu destek için uygundur.
Mevcut tesisiniz varsa modernizasyon ek bina makine ekipman alımı destek kapsamındadır.
Dönemlik hindi veya broiler civcivi yetiştiriciliği yine verilen aralıklarda destek kapsamındadır.

kumes

 ET ÜRETİCİLİĞİ IPARD – Uygun Olmayan Harcamalar
Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu harcamalar için destek talebinde bulunulamaz.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
• İkinci el makine ve ekipman alımı,
• Canlı hayvan satın alınması,
• Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,
• KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar,
• Gümrük resmi ve ithalat vergileri,
• İşletme giderleri,
• Bakım ve amortisman giderleri,
• Her türlü kira gideri,
• Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
• Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
• Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
• Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
• Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,
• Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira
giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen
personel maaşları,