ÇİFTÇİLİK FAALİYETLERİ

  1. a) Arıcılık ve bal üretimi,
  2. b) Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması
  3. c) Süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında mikro ve küçük ölçekli işleme ve paketleme tesisleri gibi destekleyici altyapıların oluşturulması.5.000 avrodan düşük 250.000 avrodan yüksek olamaz.

** Süs bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği söz konusu olduğunda (fide ve fidan da dahil olmak üzere), proje kapsamındaki sera büyüklüğü en fazla 1 ha, Süs bitkileri açık alan yetiştiriciliğinde ise üretim büyüklüğü ise en fazla 2 ha olmalıdır.

** Bal ve tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve/veya paketlenmesi söz konusu olduğunda faydalanıcı, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır.

** Sulamayla ilgili yatırımlar için, mevcut yetersiz sulama sistemlerinin kuyu sulaması da dahil olmak üzere su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojisi ile değiştirilmesi şartıyla ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden onay belgesi temin edilmesi suretiyle destek verilir